آخرین فیلم ها

داستان این فیلم درباره ی فردی است که به خانه دوران کودکی اش باز می گردد تا متوجه شود چرا مادرش او را ترک کرده است و …

3.9 / 10

The Banished 2019