آخرین فیلم ها

15 سال پس از جنگ جهانی سوم ، زمستان هسته ای به پایان رسیده است ، اما بشر در آستانه انقراض است.

4.1 / 10

Edge of Extinction 2020

در این فیلم یکی دیگر از داستان های شخصیت “کلیور” را مشاهده می کنیم ..

3.0 / 10

Cleavers: Killer Clowns 2019