آخرین فیلم ها

فیلم از "عباس کیارستمی" در مورد رابطه یک زن جوان و یک پیرمرد در توکیو ...

7.0 / 10

Like Someone in Love 2012

یک قاتل سریالی در توکیو دست به قتل زنان زده و کارهای خود را بر روی اینترنت قرار می دهد. در جاکارتا، یک تبهکار جنایتهای خود را برای مردم جهان به نمایش می گذارد. یک بازی موش و گربه دو مرد را در بازی قدرت و شهرت قرار می دهد و...

6.4 / 10

Killers 2014